Eerste bezoek

Uw eerste bezoek aan onze praktijk is een intake afspraak. Hiervoor reserveren wij 30 minuten.

Deze intake bestaat naast het elkaar leren kennen uit:

  • het bespreken van uw algemene gezondheid
  • het evalueren van uw wensen en/of klachten en uw verwachtingen
  • een uitgebreid mondonderzoek waarbij uw gebit, tandvlees en slijmvliezen worden bekeken.

Ook worden er tijdens dit eerste bezoek röntgenfoto’s gemaakt. Deze foto’s zijn noodzakelijk om een goede diagnose te kunnen stellen. Daarna zal de status van uw gebit met u besproken worden. Als het nodig is of als u dat wenst wordt er een behandelplan met bijbehorende kostenbegroting voor u opgesteld.

Een eerste bezoek aan onze praktijk brengt tussen de €100-€197 aan kosten met zich mee (opstellen behandelplan + maken röntgenfoto’s).
Behandelcodes die van toepassing kunnen zijn: C28, 2x X10, X21.
De volledige lijst met prestatiecode’s en tarieven tandheelkundige zorg van de NZA vindt u hier.

Uiteraard hechten wij grote waarde aan uw privacy. Met uw gegevens wordt dan ook vertrouwelijk omgegaan en deze zullen niet verstrekt worden aan derden (of collega’s) zonder uw toestemming.